123

Şaý-sepleri kebşirleýji maşyn

Gysga düşündiriş:

Lazerli kebşirleýiş maşynynyň ulanyjy üçin amatly interfeýsi we aňsat işleýşi bar.Ulgamda häzirki tolkun formalaryny we tekst beýanyny kebşirlemek üçin içerki ammar bar.Uly iş kamerasy ýokary ýagtylykly LED yşyklandyryş ulgamy we wizual gözegçilik üçin takyk ýerleşiş mikroskopy (kreslolar bilen) bilen enjamlaşdyrylandyr.El bilen işlemek üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

✧ Wideo görkeziş

✧ Önümiň tanyşdyrylyşy

Lazerli kebşirleýiş maşynynyň ulanyjy üçin amatly interfeýsi we aňsat işleýşi bar.Ulgamda häzirki tolkun formalaryny we tekst beýanyny kebşirlemek üçin içerki ammar bar.Uly iş kamerasy ýokary ýagtylykly LED yşyklandyryş ulgamy we wizual gözegçilik üçin takyk ýerleşiş mikroskopy (kreslolar bilen) bilen enjamlaşdyrylandyr.El bilen işlemek üçin amatly.
Kebşirleýişiň ýerleşiş takyklygy ýokary, çalt kebşirleme tizligi we ajaýyp hili.Kebşirleýiş nokatlary inçe, tekiz we estetiki taýdan ýakymly, kebşirleýişden soňky minimal işlemegi talap edýär.

Şaý-sepleri kebşirleýiş maşyny şaý-sepleri öndürmek üçin hünär enjamydyr.Esasan metal şaý-sepleri öndürmekde we bejermekde ulanylýar, metal böleklerini çalt we takyk kebşirlemäge mümkinçilik berýär.

Şaý-sepleri kebşirleýiş maşynynda ýokary takyklykly kebşirleme, aňsat işlemek we ýokary netijelilik bar.Custöriteleşdirilen şaý-sepler köplenç özboluşly gurluşlara we çylşyrymly dizaýnlara eýe.Zergär kebşirleýiş enjamy takyk gözegçiligini we köp funksiýalylygyny ulanyp, dürli kebşirleýiş talaplaryny çeýe ýerine ýetirip biler we ýöriteleşdirilen şaý-sepleriň önümçiligini aňsatlyk bilen tamamlap biler.Kebşirleýiş enjamy önümçiligiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp biler.Kebşirleýişiň takyk dolandyryşy we awtomatlaşdyrylan amallar, ýöriteleşdirilen şaý-sepleriň önümçilik siklini ep-esli gysgaldyp biler.Şaý-sepleri kebşirleýiş enjamy, kebşirleýiş tehnologiýasyny kabul edýär, netijede estetiki taýdan ýakymly we ýokary hilli kebşirlenýär, ýöriteleşdirilen şaý-sepleriň näzik gurluşlaryny has gowy goraýar.

hh2

Each Her bölümiň wezipeleri aşakdaky ýaly

1.Mikroskop: magnokary ulaldylan mikroskop jikme-jik kebşirlemäge has gowy gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.
2.360 ° Gorag gazy burun: Kebşirleýiş döwründe okislenmegiň we reňklenmeginiň öňüni almak üçin gorag gazyny yzygiderli we durnukly çykarýar.Gaz burunlary hemme taraplaýyn sazlamak üçin 360 ° aýlanyp bilýär.
3. Duýgur esasly parametr dolandyryş paneli: pleönekeý we amatly iş.
4. Tegelek LED yşyklandyryş: kölegesiz yşyklandyryş üpjün edýär.

Eld Kebşirleýiş nusgalary

hh3

✧ Tehniki parametr

Enjamlaryň modeli

JZ-JW-200W

Lazer görnüşi

YAG

Lazer tolkun uzynlygy

1070 nm

Lazer ýygylygy

10 Hz - 100 kHz

naprýa .eniýe

220V

Sport tertibi

Kebşirleýiş tertibi

Kebşirleme tikişi

0,3-3mm

Kebşirleýiş çuňlugy

0,1-1,5 mm

Sowadyş usuly

suw sowadyjy

kepillik

Bir ýyl


  • Öňki:
  • Indiki: