123

UV lazer

Gysga düşündiriş:

355nm uv lazer önümleri ajaýyp şöhle hiline we ajaýyp ýer aýratynlyklaryna eýedir.Bütin enjam toplumlaýyn gurluş dizaýnyny kabul edýär we optiki ýol we daşarky hereketlendiriji zynjyr birleşdirilip, bu önüm seriýasyny güýçli päsgelçiliklere garşy ukyply edýär.Daşarky tozanyň girmeginiň öňüni almak üçin doly möhürlenen gurluşy optimizirläň we täzeläň.Şol bir wagtyň özünde, daşarky suw molekulalaryndan izolirlenen tutuş maşyn, çyglylyga çydamly aýratynlyklara eýedir we has agyr senagat gurşawyna uýgunlaşyp biler.Mundan başga-da, hyzmat möhletini ep-esli uzaltmak üçin içerki arassalaýyş ulgamy girizilýär.