bannerler
bannerler

Biz hakda

hakda

Kompaniýanyň tertibi

2013-nji ýylda Dongguan şäherinde döredilen “Dongguan Jiazhun Lazer Equipment Technology Co., Ltd.” (mundan beýläk “Jiazhun Laser” diýlip atlandyrylýar), senagat lazer enjamlarynyň dizaýny, önümçiligi, satuwy we hyzmaty boýunça ýöriteleşen milli ýokary tehnologiýaly kärhana. .

Häzirki wagtda Hytaýda we Hindistanda iki sany esasy lazer önümçiligi bazasy bar we hindi şahamçasy 2017-nji ýylda döredildi we JOYLASER biziň Hindistan bazar söwda belligimizdir.

“Dongguan Jiazhun Laser Equipment Technology Co., Ltd.” önümçiligi, satuwy we hyzmaty birleşdirýän tehnologiýa kärhanasydyr.Döredileli bäri Jiazhun Laser giň hyzmatdaşlygy ýola goýdy.Kompaniýa bazary ýol görkeziji hökmünde kabul edýär, ak ýürekli maksat hökmünde kabul edýär, işjeň öňe gidýär, peýdalanýar we täzelik edýär we ulanyjylaryň köpüsine yzygiderli ýokary hilli önümler we gowy hyzmat berýär.Kompaniýada häzirki wagtda dürli ultramelewşe, infragyzyl, ýaşyl we beýleki zolakly lazer enjamlary bar.

Kompaniýanyň önümleri

Esasy önümlere FPC lazeri, PCB lazer kodlaýyş enjamy, optiki süýüm / UV / CO2 wizual lazer bellik enjamy, lazer kebşirleýji maşyn, lazer kesiji maşyn, lazer arassalaýjy maşyn we ş.m. 5 görnüş we 20-den gowrak senagat lazer enjamlary girýär.

Önümiň durnukly öndürijiligi, ýokary takyklygy we ýönekeý işleýşi bar.Şuňa meňzeş beýleki marka önümleriniň arasynda ýokary baha öndürijiligi bar.Içerde we daşary ýurtlarda köp adam üçin lazer enjamlaryny ulanmagyň ajaýyp çözgütlerini hödürläp bileris we käbir enjamlar ABŞ, Germaniýa, Japanaponiýa, Günorta Koreýa we Hindistana, Günorta-Gündogar Aziýanyň 20-den gowrak ýurdy we sebitine eksport edildi we Merkezi Aziýa.

önümler1
önümleri

Goýmalar we hyzmatlar

Önümler 3C elektron senagatynda, FPC, PCB, LED yşyklandyryş, akylly enjamlar, lukmançylyk enjamlaryny gaplamak, harby awiasiýa bölekleri, şaý-sepler, enjam gurallary, sanitariýa enjamlary, gurallar, awtoulag bölekleri, ykjam aragatnaşyk bölekleri we takyk galyplarda giňden ulanylýar.

Egin-eşik, senetçilik we sowgat ýaly köp ugurdaky müşderilere ýokary derejeli akylly lazer enjamlaryny we hyzmatlaryny hödürleýäris.

Hindistandan kooperatiw markasy

合作 商

Kärhana ruhy

Biz dogruçyllygyň kärhana ruhuna eýerýäris, yhlas gazanýar, yhlas parlaklygy döredýär we bazary tehnologiýa gollanmasy hökmünde kabul edýär.

Işewürlik strategiýasy, öňdebaryjy garaýyş bilen şöhratymyzy gazanmak we lazer pudagynda abraýly tehnologiýa görnüşine we geljekde lazer enjamlaryny öndüriji bolmakdyr.