123

UV lazer bellik enjamy

Gysga düşündiriş:

UV lazer bellik enjamy lazer bellik maşynynyň hataryna degişlidir, işläp düzmek we gözlemek üçin 355nm UV lazerini kabul edýär, 355nm UV ýagtylyk fokus nokady gaty az, şonuň üçin materialyň mehaniki deformasiýasyny azaldyp biler we ýylylyk täsirini gaýtadan işleýär.

UV lazerinde öndürilen ýylylyk täsiri ýok, bellemek we kesmek netijesi takyk we ýylmanak, ýylylyk täsiri ýok, ýanmak meselesi ýok.Misden başga köp material 355nm UV ýagtylygyny siňdirýär, şonuň üçin UV lazeri has köp material görnüşlerini gaýtadan işlemek üçin amatly bolup biler.

Ultramelewşe lazer, markirleme effekti üçin has ýokary talaplary bolan müşderiler üçin iň az ünsli nokady we gaýtadan işlemek üçin iň az ýylylyk täsir edýän zonasy sebäpli ileri tutulýan önümdir, şeýlelik bilen ýörite materiallary ultra-belliklemäge we bellemäge mümkinçilik berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

800 产品 图 4_8

✧ Maşyn aýratynlyklary

Ultramelewşe lazer bellik maşynynyň gysga tolkun uzynlygy, gysga impuls, ajaýyp şöhläniň hili, ýokary takyklyk, ýokary güýç güýji we ş.m. artykmaçlyklary bar, şonuň üçin ulgam ýörite materiallary gaýtadan işlemek ulgamynda ajaýyp amaly aýratynlyklara eýedir.Dürli materiallaryň üstündäki ýylylyk täsirini ep-esli azaldyp, gaýtadan işlemegiň takyklygyny ep-esli ýokarlandyryp biler.

Şeýle hem, täze döredilen lazeri gaýtadan işlemek tehnologiýasydyr.Adaty lazer bellik enjamy lazeri gyzgyn gaýtadan işlemek tehnologiýasy hökmünde ulanýandygy sebäpli, nepisligiň gowulaşmagy çäkli ösüşe eýe.Şeýle-de bolsa, ultramelewşe lazer bellik enjamy sowuk gaýtadan işlemek tehnologiýasyny ulanýar, şonuň üçin inçe we ýylylyk täsiri azaldylýar, bu lazer tehnologiýasynda uly böküş.

✧ Programmanyň artykmaçlyklary

 

Üýtgeşik pes güýçli lazer şöhlesi bilen UV lazer bellik enjamy, esasanam ultra inçe işlemegiň ýokary derejeli bazaryna uýgunlaşdyryldy.

Esasan elektron bölekleri, esasy inçe bellikler, dürli äýnek, TFT, LCD ekrany, plazma ekrany, wafli keramika, monokristally kremniý, IC kristal üçin ulanylýar.Safiriň, polimer plyonkanyň we beýleki materiallaryň ýerüsti bejergisini bellemek.

800 产品 图 4_5
operasiýa sahypasy

✧ Işleýiş interfeýsi

JOYLASER markirleme maşynynyň programma üpjünçiligi, lazer markirleme dolandyryş kartasynyň enjamlary bilen bilelikde ulanylmaly.
Dürli esasy kompýuter operasiýa ulgamlaryny, köp dilleri we programma üpjünçiligini ikinji derejeli ösdürmegi goldaýar.

Şeýle hem umumy ştrih kody we QR kody, 39 kod, Codabar, EAN, UPC, DATAMATRIX, QR CODE we ş.m. goldaýar.

Şeýle hem güýçli grafikalar, bitmaplar, wektor kartalary bar, tekst çyzmak we redaktirleme amallary hem öz nagyşlaryny çekip biler.

✧ Tehniki parametr

Enjamlaryň modeli JZ-UV3 JZ-UV5 JZ-UV10 JZ-UV15
Lazer görnüşi UV lazer
Lazer tolkun uzynlygy 355nm
Lazer ýygylygy 20-150 KHz
Grafika aralygy 70mm * 70mm / 110mm * 110mm / 150mm * 150mm
Çyzygyň tizligi 0007000mm / s
Iň pes setir ini 0.01mm
Iň pes nyşan > 0.2mm
Iş naprýa .eniýesi AC110V-220V / 50-60Hz
Sowadyş tertibi Suw sowatmak we howany sowatmak

Product Önümiň nusgasy

(1) Elektron böleklerde, batareýa güýçlendirijilerinde, elektrik simlerinde, kompýuter esbaplarynda giňden ulanylýar,

jübi telefonynyň garnituralary (jübi telefonynyň ekrany, LCD ekrany) we aragatnaşyk önümleri.

(2) Awtoulag we motosikl ätiýaçlyk şaýlary, awtoulag aýnasy, gural enjamlary, optiki enjam, howa giňişligi,

harby senagat önümleri, enjam enjamlary, gurallar, ölçeg gurallary, kesiş gurallary, sanitariýa enjamlary.

(3) Derman, azyk, içgi we kosmetika pudagy.

(4) Aýna, hrustal önümler, ýerüsti we içerki inçe filmleri ýasamak, keramiki kesmek ýa-da sungat we senetler

oýma, sagatlar we sagatlar we äýnekler.

(5) Polimer materialda, metal we metal däl materiallaryň köpüsinde bellik edilip bilner

ýeňil polimer materiallaryna, plastmassa, ýangynyň öňüni alyş materiallaryna we ş.m. filmleri gaýtadan işlemek we örtmek.

虚 化 A_6
虚 化 A_10
样品 _5
虚 化 A_7
虚 化 A_11
6289c7dab8401e450ac616c3dce3594
c9241496b21ea9f1c3a6071bd989ce4
e95b2fe04b475cedf97e07388caba35

  • Öňki:
  • Indiki: