123

Mopa süýümli lazer

Gysga düşündiriş:

JPT M7 seriýasy ýokary güýçli süýümli lazer bolup, gönüden-göni elektrik modulirlenen ýarymgeçiriji lazeri tohum çeşmesi (MOPA) ergini hökmünde ulanýar, ajaýyp lazer aýratynlyklary we impuls şekiline gowy gözegçilik edýär.Q-modulirlenen süýümli lazerler bilen deňeşdirilende, MOPA süýümli lazer impulsynyň ýygylygy we impulsyň giňligi özbaşdak dolandyrylyp bilner, bu ýokary ýokary kuwwatly çykyş güýjüni we iki lazer parametrlerini sazlamak arkaly aşaky substratlary has giň gerime eýe edýär.Mundan başga-da, Q-modully lazerleriň mümkin däldigi MOPA bilen mümkin bolýar we has ýokary çykaryş güýji ony ýokary tizlikli bellik goýmalary üçin aýratyn amatly edýär.